hon_shiro
Wasa & Touyemon Shiro
Shiga Prefecture Japan
Edo Period 1853

Yoshimatsu & Hatsuko Shiro
1910

George & Chiz Shiro
1957

Previous slide
Next slide

Traci & Richard
1992

Kenji & Kimiko
2018

family-mon