hon_shiro
Wasa & Touyemon Shiro
Shiga Prefecture Japan
Edo Period 1853
1920 shiro
Yoshimatsu & Hatsuko Shiro
1910
1957-george-chiz
George & Chiz Shiro
1957
Previous slide
Next slide
1992-09-20-meji shrine-004
Traci & Richard
1992
kenji kimiko
Kenji & Kimiko
2018
family-mon